RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

Serviciul de racordare la reteaua de distributie gaze naturale se realizeaza de catre operatori licentiati de catre ANRE.

In Municipiul Oradea operatorul sistemului de distributie gaze naturale este SC Distrigaz Vest SA.

In vestul tarii sunt mai multi operatori:

 • Delgaz Grid
 • Vest Gaz
 • Salgaz

RACORDARE - INSTALATIA DE UTILIZARE GAZE NATURALE

CUM SE REALIZEAZA O RACORDARE A IMOBILULUI LA RETEAUA DE GAZE NATURALE

Accesul la sistemul de distributie se realizeaza conform Ordin ANRE nr. 18 din 2021, ce cuprinde regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale.

Exista doua cazuri distincte, cand exista deja conducta de gaze naturale pe strada, sau cand aceasta inca nu exista.

Exista conducta de gaze naturale pe strada

Pentru demararea procedurilor de obtinere a acordurilor de acces la sistemul de distributie a gazelor naturale, se depun la operatorul sistemului de distributie urmatoarele documente:

A. Persoane fizice

 • cerere aviz tehnic de racordare in care sa fie specificate debitul si presiunea
 • extras CF actualizat/contract vanzare cumparare
 • copie CI beneficiar
 • acordul propietarilor, in cazul contractelor de inchiriere si a condominiilor

B. Persoane juridice:

 • cerere aviz tehnic de racordare in care sa fie specificate debitul si presiunea
 • extras CF actualizat / contract de vanzare-cumparare
 • copie CI administrator
 • copie CUI
 • acordul proprietarilor, in cazul contractelor de inchiriere si a condominiilor
 • plan de situatie scara 1:500

Operatorul de distributie va elibera Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie de gaze naturale, care va intocmi si contractul de racordare in care se va stabili tariful de racordare – costul bransamentului.

Dupa achitarea tarifului de racordare, operatorul licentiat va executa proiectul si documentatiile pentru avize si autorizatii. Obtinerea avizelor si autorizatiilor cad in sarcina beneficiarului. Dupa obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor, operatorul va executa racordul.

 

Nu exista conducta de gaze naturale pe strada

Se vor depune documentele de la pct. 1 si se vor aplica prevederile din Legea 123/2012.

Energotransconsult SRL Oradea presteaza servicii la cheie, inclusiv de reprezentare pe baza contractelor de mandat in relatia cu operatorii licentiati si terti (institutii publice, detinatori de utilitati), in vederea racordarii la sistemul de distributie si realizarea instalatiei de utilizare si a altor tipuri de racorduri tehnico-edilitare.

Pentru detalii despre realizarea instalatiei de utilizare de gaze naturale va invitam sa cititi urmatorul articol: REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE