Noutăți legislative

A fost aprobat noul regulament privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Acesta stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale și se aplică operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorilor economici autorizaţi de ANRE şi verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE în relaţia cu solicitanţii care doresc racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau modificarea racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare.

Acest regulament il puteti descărca aici: ORDIN nr.32-2017-1